Kontakt

Kontakt w sprawie wynajmu mieszkań, apartamentów i domów we Wrocławiu

tel.  (+48 71) 337 84 01, 337 84 24, 337 84 15, 337 84 17, fax (+48 71) 337 84 08
e-mail: kasia.pawlowska@wgn.pl, lidia.dolhan@wgn.pl